ERAÜ ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

Türil 7.mail toimunud ühingu üldkoosolekul oli esindatud 69 ERAÜ liiget (kohal 32 ja volitusi 37), seega oli koosolek vastavalt põhikirjale otsustusjõuline. Koosolekul anti liikmetele ülevaade ühingu juhatuse ja toimkondade tööst eelnenud perioodil, kinnitati eelmise aasta majandustegevuse aruanne ning võeti vastu 2022.a eelarve. 2023.a ühingu liikmemaksude suurusi otsustati mitte muuta. Koosoleku poolt kinnitatud 2021.a majandustegevuse kokkuvõte, 2022.a eelarve ning koosoleku protokoll avaldatakse peagi kodulehe registreeritud liikmete sektsioonis.

Kõigile suur tänu osalemise eest!

ERAÜ juhatus