Raadioamatörism maailmas

altMaailmas arvatakse olevat kaasajal ligi 3 miljonit selle harrastusega tegelevat huvilist ning ilmselt on vaid üksikuid maid/riike, kus raadioamatöörid puuduvad. Esirinnas on Jaapan, kus 1994 a. andmetel oli lausa 1.4 miljonit kutsungiga amatööri (enamik neist küll litsenseeritud vaid kohalikuks sideks ultralühilaineil), järgneb USA rohkem kui 600 tuhandega. Arvukalt on amatööre ka Saksamaal (ligi 80 tuhat), Suurbritannias (62 tuhat) ning Hispaanias (60 tuhat). Meie naabermaal Soomes on näiteks üle 6000 raadioamatööri, mida on ca 10 korda rohkem kui on hobikaaslasi Eestis. Viimaste aastatega on hakanud jõudsalt kasvama ka Hiina amatööride hulk (varem oli selleks poliitilisi takistusi) - oleks ju loomulik, et just antud maa selle ala tegijate arv tõuseb ükskord suurimaks...

 

Mida raadioamatöörid teevad, kes nad on?
Raadioamatöörid on isikud, kes hobi korras, mitte-kommertslikel eesmärkidel tegelevad raadiosidega ning seda tagava aparatuuri ja antennidega selleks ettenähtud reeglite ning protseduuride piires. Raadioamatörism kui harrastus sai alguse 20. sajandi esimesel kümnendil ning on omaaegsest lühilainel morsega sidepidamisest arenenud tänaseks väga mitmekülgseks hobiks, kust ei puudu haaravad võistlused, katsetused ülikõrgetel (aga ka ülimadalatel) sagedustel, erinevad digitaalsed tööliigid arvutite vahendusel (samas, ega ka morse ning tavaline mikrofoniga side ei ole kusagile kadunud!), piltide ja video edastused eetris, Kuu kasutamine loodusliku "satelliidina" raadiosageduste peegeldamiseks, kõrvaga kuulmatute signaalide "väljanoppimine" kaasaegseid matemaatilisi signaalitöötlusvahendeid kasutades jpm. Sellest hobist leiab endale meelepärast hasartne võistleja ning suhtleja, aga ka vaiksemat nokitsemist ja katsetamist armastav tehnikahuviline, mistõttu ongi raadioamatörism igati demokraatlik harrastus erinevate elualade esindajate jaoks.

Raadioamatörismi maailmas koordineerib vastav rahvusvaheline ühendus - IARU - International Amateur Radio Union. IARU-st kui organisatsioonist, selle ülesehitusest ning funktsioonidest saab lugeda IARU kodulehelt - www.iaru.org.

Eesti kuulub IARU 1-sse regiooni, millel on oma igati informatiivne koduleht - www.iaru-r1.org

Väga põhjaliku ülevaate tänapäeva raadioamatörismist ja selle erinevatest tahkudest leiab aga nii ARRL-i (American Radio Relay League) kodulehelt - www.arrl.org kui ka Suurbritannia raadioamatööride ühingu, RSGB kodulehelt - www.rsgb.org.  

Märksõna "ham radio" või ka "amateur radio" alt aga leiab internetist palju huvitavat materjali, millega soovitame tutvuda! Raadioamatörism on arenev ning elujõuline harrastus ka kaasaegsel interneti-ajastul!

73!  (mis raadioamatööride "keeles" tähendab "parimaid soove")