• Pealeht
  • ARJ tööloa taotlemine ja dokumentide vormid

ARJ tööloa taotlemine või pikendamine, dokumentide vormid

Juhend isikliku kasutusega amatöörraadiojaama (ARJ) tööloa esmataotluseks või selle uuendamiseks (ARJ tööloa kehtivusaja pikendamine)
 
Amatöörraadiojaamade töölube Eestis väljastab ja haldab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA). 
 
NB! UUS! TTJA on saanud valmis veebirakenduse, mille abil on tööluba lihtsasti pikendatav. Rakendus on leitav SIIN! Logi ID-kaardiga sisse ja täida ära kontaktandmed, rakendus suunab taotlejat ise riigilõivu (vt all!) tasumisele. Aga soovi korral saab kasutada ka alltoodud vanemat protseduuri koos taotluse vormi (vt rtf) täitmisega.  
 
- Loa esmataotlemisel või selle uuendamisel (pikendamisel) kasutatakse sama taotluse vormi - vt siin!
- Loa esmataotlemisel tuleb taotlusele lisada ka koopia kvalifikatsioonieksami tunnistusest - taotluse saatmisel e-postiga (digiallkirjaga) piisab ka skaneeritud tunnistuse faili lisamisest e-kirjale;

- Tööloa uuendamise (pikendamise) korral tuleb „Lisateabe“ lahtrisse kirjutada „Tööloa kehtivuse pikendamine“ ja märkida uue loa soovitud kehtivuse pikkus vahemikus üks (1) kuni viis (5) aastat. Esmataotluse korral märkida ainult soovitud kehtivuse pikkus. (Üldjuhul soovitame taotleda/pikendada maksimaalses ulatuses, st 5 aastaks)
 
 NB! Tööluba tuleb pikendada vähemalt 15 päeva enne selle kehtivusaja lõppemist!
    Luba kuulub uuendamisele ka kõigil sellistel juhtudel, kui taotluses toodud andmetes toimuvad muudatused (elukoha
    või raadiojaama asukoha eelseisev vahetumine, isiku nime muutmine jms.) ja seda sõltumata olemasoleva tööloa
    kehtivusajast.
 
Taotluse menetlemiseks tuleb taotlejal kõigepealt (kui kasutate veebirakendust, siis sealt suunatakse tasumisele) tasuda riigilõiv (NB! riigilõivu suurus ei sõltu loa kehtivuse pikkusest):
 
- Riigilõiv 10.00 (kümme) EUR tuleb tasuda pangaülekandega viitenumbriga 2900080063 Rahandusministeeriumi kontodele (valida endale sobiv): 
 
Swedbank a/a EE932200221023778606 või
SEB pank a/a EE891010220034796011 või
Luminor pank a/a EE701700017001577198 või
LHV Pank EE777700771003813400
 
Riigilõivu tasumisel tingimata märkida ülekandel selgituseks „Amatöörraadiojaama tööloa taotlus (või pikendamine)” ja oma nimi.
Kuna TTJA kontrollib riigilõivu laekumist elektroonselt, siis eraldi kviitungit või ülekande väljavõtet taotlusele lisada ei ole vaja.
 
Soovi korral saate tellida TTJA-lt koos ARJ tööloa taotlusega ka HAREC-i kvalifikatsioonitunnistuse – riigilõiv selle väljastamiseks on 16.00 (kuusteist) EUR.
 
Kõige lihtsam on saata digitaalselt allkirjastatud taotlus TTJA-le e-postiga aadressile  , tööloa uuendamise (pikendamise) korral kehtivuse kaotanud tööluba eraldi (postiga) TTJA-le saata vaja ei ole.
 
TTJA kontrollib riigilõivu tasumist ning kui kõik on korras, väljastab uue tööloa 15 päeva jooksul. Kui taotluses on märgitud, et soovite uut tööluba oma kehtivale postiaadressile, saadab TTJA selle teile antud aadressile täiendava tasuta.
 
Kiriposti kasutades tuleb taotlus saata tähitud postiga aadressile:
 
TTJA Sagedushalduse talitus, Endla 10A, 10122 Tallinn.
 
TTJA kontaktisik: tel 667 2124, Ulvi Valdaru.
 
Olulisemate dokumentide vormid: