Info liikmeksastujale

Kuidas saada ERAÜ liikmeks?

Ühingu liikmeks astumine on loomulik samm raadioamatööriks saamisel. Seega parim võimalus on anda vastav avaldus koos kvalifikatsioonieksami sooritamisega Sinu elukoha järgsele eksamikomisjonile. Avalduse vormi (doc-failina) leiad siit!

Eksamikomisjoni liikmed on üldjuhul ka antud regiooni aktiivsemad ning autoriteetsemad raadioamatöörid, seega saad nende poole pöörduda ühingu liikmeks astumise küsimuses ka hiljem, olles juba kutsungiga raadioamatöör. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) poolt kinnitatud eksamikomisjonide koosseisud ning kontaktandmed leiad siit!

Loomulikult võid pöörduda ka otse ühingu juhatuse poole, saad vajaliku info ning tegevusjuhised liikmeks astumise kohta. Juhatuse kontaktandmed leiad siit!
 

Millised on ühingu liikmeks olemise maksud?

Ühingu tegevliikmed tasuvad igal aastal liikmemaksu, mille suuruse konkreetseks aastaks otsustab Ühingu üldkoosolek. 2024.a. eest (jäid 2023.a. võrreldes samaks) on ERAÜ üldkoosoleku otsusega kehtestatud järgmised maksumäärad:

1. tegevliige vanuses alla 65 a. - 40 EUR 

2. tegevliige vanuses 65 a. kuni 80 a. - 20 EUR 

3. pereliige* , seeniorliige (vanus 80 a. või üle) ja invaliidsust või puuet omav tegevliige - 5 EUR 

4. tegevliige vanuses 18 kuni 26 a. (noored tegevliikmed) - 20 EUR 

* pereliikmeks on ühingu tegevliikmega samas leibkonnas olev isik, kes on kas tegevliikme abikaasa/elukaaslane või tegevliikme poolt ülalpeetav (näit. tegevliikme 18 a. vana õppiv laps).

Ühtlasi on üldkoosolek volitanud ERAÜ juhatust võimaldama liikmetel tasuda liikmemaksu ka püsikorraldusega - 3.5 eurose kuumaksega 12 kuu jooksul. Kellele selline alternatiiv meeldib ning on rahaliselt sobivam - kasutage!

Ülaltoodud maksumääradest väiksema liikmemaksu tasumiseks peab liige kirjutama juhatusele vastava avalduse (vt. all).

Vastavalt ERAÜ põhikirjale on ühingu noorliikmed (kuni 18 a. vanad ühingu liikmed) aastamaksust täielikult vabastatud.

Liikmemaksu vähendamise taotlemiseks saatke vastav kirjalik avaldus juhatuse nimele. Avaldust saab läkitada ka elektronposti teel aadressile . Liikmemaksu võidakse vähendada kuni väikseima kehtiva maksumäärani (5 EUR). Avalduse esitamise tähtaeg – 31. detsember.

 NB! Ühingu liikmeks astuja tasub jooksva aasta liikmemaksu järgmise korra alusel: 

Liitumisel I kvartalis (jaan. – märts) - 100% aastamaksust

Liitumisel II kvartalis (apr. – juuni) - 75% aastamaksust

Liitumisel III kvartalis (juuli – sept.) - 50% aastamaksust

Liitumisel IV kvartalis (okt. – dets.) - 25% aastamaksust

Liikmemaksusoodustusega liikmed (65 a. ja vanemad, noored tegevliikmed (18-16 a) ja pereliikmed) tasuvad liikmeks astumisel aastamaksu proportsionaalselt vähem vastavalt ülaltoodud protsentidele. Noorliige tasub tegevliikme staatusesse üleminekul oma esimese aastamaksu tegevliikmena oldud esimese täieliku kalendriaasta eest.

 
Ühingu liikmemaks tuleb tasuda ERAÜ arveldusarvele nr. EE732200001120066318 Swedbank'is. Makse saajaks on EESTI RAADIOAMATÖÖRIDE ÜHING. 

 NB! Ärge unustage makse “selgituse” kohale märkida makse sooritaja kutsungit ning millise perioodi eest tasutakse! 

Ühingu aastamaks järgmise aasta eest tuleb tasuda hiljemalt eelneva aasta lõpuks, s.o. 31. detsembriks!

Kolleegid! Ühingu iga liikme poolt õigeaegselt tasutud aastamaks on selleks aluseks, millele toetudes ERAÜ kui organisatsioon saab edukalt toimida!
 

Lugupidamisega,

ERAÜ juhatus