Eesti LL võistlused

ERAÜ organiseerimisel peetakse lühilainetel mitmeid võistlusi, millest üks, Eesti Lahtised Lühilaine Meistrivõistlused (ES Open), on ka rahvusvaheline jõuproov. Eesti-sisestest võistlustest on kaks mitme-etapilised, kus võitjad selguvad kohapunktide süsteemi alusel. 

Eesti Lahtiste Lühilaine Meistrivõistluste (ES Open HF Championship) lühiinfo:
    - toimub aprilli kolmandal laupäeval;
    - algus kell 5:00 UTC (8:00 EA);
    - kestab 4 tundi, on jagatud neljaks ühetunniseks tuuriks; 
    - lainealad: 80m ja 40m samaaegselt (vt sagedused juhendist!)
    - tööliigid: CW ja SSB;
    - raport: RS(T) + side jrk number (alates 001), mis on võistlust läbiv;
    - võistlusklassid: SO Mixed, SO CW, SO SSB, MO - kõikidel ka low power arvestus;  
    - igas tunnis tohib samal lainealal töötada sama jaamaga 1x mõlemas tööliigis, st 1x SSB-s ja 1x CW-s;
    - ES jaamad töötavad kõikidega, välismaa jaamad aga vaid ES-dega;
    - sidepunktid: CW side - 2 punkti, SSB side - 1 punkt;
    - kordajad: ES-kutsungipiirkonnad (ES0-ES9) mõlemal tööliigil ja lainealal, enda piirkond kordaja ei ole!
    - lõpptulemus: sidepunktid x koond-kordaja;
    - aruanne: saata hiljemalt sama aasta 1.maiks aadressile:  või laadida üles võistluse 
      kodulehe kaudu aadressil:  http://esopen.erau.ee   
    - autasustamine: klasside/tööliikide lõikes, LP eraldi, tiimide karikas, noorte auhinnad jne (vt juhend!).

     Vaata võistluse täielikku juhendit siin!

     Soovitusi logiprogrammide valikul vaata siit! 


Eesti Lühilaine Karikavõistluste (LL KV) lühiinfo:
    - toimuvad etappide kaupa (kokku 9) vastavalt Eesti LL-kalenderplaanile;
    - arvesse lähevad 7 etappi üheksast;
    - lühiülevaade reeglitest:
                a) toimuvad laupäeva hommikuti (vt kalender), algus kell 10:00 EA, lõpp 10:59 EA;
                b) töösagedused: 80m - CW 3530-3560kHz ; SSB 3600-3650kHz;
                c) etapp koosneb kolmest võrdse pikkusega, 20 min perioodist;    
                d) iga perioodi jooksul saab töötada sama jaamaga ühe side mõlemas tööliigis (kui mixed klass); 
                e) lubatud väljundvõimsus: kuni 100W;
                f) raport: RS(T) + side jrk number (alates 001);
                g) sidepunktid: CW side 2 punkti, SSB side 1 punkt; kordajaid ei ole;
                h) etapi lõpptulemus: sidepunktide summa;
    - aruanded: saata 7 päeva jooksul etapi toimumisest aadressile   või laadida üles LL KV
      kodulehe kaudu: http://minitest.erau.ee;
    - aasta tulemus: seitsmelt parimalt etapilt saadud kohapunktide (vt juhend) summa;    
    - auhinnad: üldklass, tööliikide kaupa, noored, klubijaamad, QRP-jaamad - vt juhend!         

    Vaata võistluse täielikku juhendit siin!

    Soovitame logiprogrammina kasutada nt N1MM tarkvara, mis koos vastava conf'i failiga (udc-fail) arvestab õigesti
    perioode ja kordussidesid - vastava konfiguratsioonifaili zip-fail laadi alla siit! Paki zip lahti ja kopeeri see fail
    (ES_LL_KV_2-0-0.udc) N1MM alamkataloogi UserDefinedContests, seejärel käivita N1MM ja alusta uut võistlust -
    valikusse on nüüd tekkinud ES-LL-KV, mis tulebki valida.
    Teine võimalus - kasuta DX-Log'i, mille seadistamist vaata siin!
 
 
Eesti Lühilaine Välipäeva (LL VP) lühiinfo:
    - toimub juuni esimesel laupäeval;
    - võistlejad jagatakse kahte gruppi - välitingimustes (nõuete kohta vt juhendist!) ja statsionaaris võistlevad jaamad; 
    - algus kell 16:00 ja lõpp 17:29 Eesti aja järgi;
    - töösagedused: 80m - CW 3530-3570 kHz; SSB 3600-3660 kHz; Viimane 10kHz on CQ-ks VAID QRP-jaamadele!
    - võistlus koosneb kolmest perioodist: 16:00-16:29 ; 16:30-16:59 ; 17:00-17:29;
    - võistlusklassid:  

A: üks operaator, välitingimustes, kuni 100W;
B: mitu operaatorit, välitingimustes, kuni 100W;
C: üks operaator, välitingimustes, QRP (kuni 10W);
D: üks operaator, mitte-välitingimustes, kuni 100W;

    - vastavalt eelnimetatud klassidele lisavad A, B ja C klassis võistlevad jaamad eetris oma kutsungile üle murru 
       klassi tähise, nt ES1OX/A, ES5AM/C jne - vt ka juhend! Regiooni numbrit ei lisata!
    - välitingimustes olevad jaamad töötavad kõikide võistlejatega, D-klassi jaamad aga vaid välitingimustes olijatega;
    - igas perioodis saab töötada sama jaamaga ühe korra mõlemas tööliigis (st 1x CW-s ja 1x SSB-s);
    - raport: RS(T) + side jrk number (alates 001) + kahetäheline maakonna lühend (NRAU nimekirjast);
      Näide: 59 001 HR
    - sidepunktid: iga side jaamaga A või B klassist - 2 punkti, C klassi jaamaga - 3 punkti; D klassi jaamaga - 1 punkt;
    - kordaja: iga maakonna tähis annab ühe kordaja, enda maakond kordaja ei ole; Max kordajaks 15; 
    - lõpptulemus: sidepunktide summa korrutatuna kordajaga;
    - aruanne: saata 5 päeva jooksul aadressile ;
    - autasustamine: klasside lõikes, parimale noorele, võimalikud eriauhinnad.

    Vaata võistluse täielikku juhendit siin!

    Soovitame arvutiga võistlemiseks kasutada:
      - N1MM+ programmi, mille seadistamisega tutvu siin!
      - DX-Log programmi, mille seadistamisega tutvu siin!

   

Eesti Käsivõtmevõistluse lühiinfo:
    - toimub neli korda aastas (korra kvartalis) vastavalt Eesti LL-kalenderplaanile;
    - etapid toimuvad laupäeviti, algusega 08:00 ja lõpuga 08:44 Eesti aja järgi;
    - võistlus on jagatud 3 perioodiks, igaüks 15 minuti pikkune (vt juhend);
    - igas perioodis saab töötada sama jaamaga uuesti sõltumata eelmise side kellaajast;
    - töösagedused: 80m - CW 3530-3560 kHz;
    - lubatud väljundvõimsus: kuni 100W;
    - võistluses kasutatakse saatmiseks ainult käsivõtit, automaatvõti ja arvutiga saatmine ei ole lubatud!
    - raport: staaž + vanus + side jrk nr (kõik kahekohalistena), nt 15 44 02;
    - sidepunktid: korrespondendi staaži number annab igale sidele punktide arvu;
    - lõpptulemus: kõikide peetud sidede staažipunktide summa + kolmekordne võistleja enda staaž;
    - aruanne: saata 7 päeva jooksul aadressile ;
    - autasustamine: aasta parim kolme (parima) etapi tulemusena kohapunktide süsteemi alusel + Kuldvõtme autasu.

   Vaata võistluse täielikku juhendit siin!